SHARE NOW

Daftar Nama Malaikat dan Tugasnya

Daftar Nama Malaikat dan Tugasnya

Sebenarnya, jumlah malaikat amat banyak dan tak bisa dihitung. Namun, setidaknya terdapat beberapa malaikat yang harus dikenal dan disebutkan dalam Al-Quran, sebagaimana dikutip dari buku Pendidikan Agama Islam (2011) yang ditulis Asep Puji Syukur, Zakaria Lutfi, dan Hanjaeli.

Malaikat Jibril, tugasnya adalah untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul.
Malaikat Mikail mempunyai tugas mengatur hujan dan memberi rezeki kepada hamba Allah SWT.
Malaikat Israfil bertugas meniupkan terompet sangkakala sebagai tanda tibanya Hari Kiamat.

Malaikat Izrail bertugas untuk mencabut nyawa semua makhluk hidup yang ada di seluruh dunia.
Malaikat Munkar memiliki tugas menanyakan keimanan, serta amal baik dan buruk para makhluk Allah yang meninggal di alam kubur.

Malaikat Nakir memiliki tugas yang sama dengan malaikat Munkar, yaitu menanyakan makhluk Allah yang meninggal di alam kubur.

Malaikat Raqib ber
tugas untuk mencatat amal baik seluruh manusia semasa hidupnya.

Malaikat Atid bertugas untuk mencatat amal buruk seluruh manusia semasa hidupnya.
Malaikat Ridwan diberikan tugas oleh Allah untuk menjaga pintu surga

Malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka.

NEWSTICKER
No post ...